NSZZ Solidarność Veolia Energia Łódź

KOMISJA ZAKŁADOWA INFORMUJE: OD 01.04.2021  CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZOSTAJĄ OBJĘCI POMOCĄ PRAWNĄ 

KOMISJA ZAKŁADOWA INFORMUJE O OBJĘCIU CZŁONKÓW ZWIĄZKU DODADKOWĄ POLISĄ UBEZPIECZENIOWĄ NNW

INFORMACJA O WYSOKOŚĆI ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

1. URODZENIE DZIECKA 1000 ZŁ

2. ZGON CZŁONKA ZWIĄZKU 700 ZŁ

3. ZGON CZŁONKA NAJBLIŻSZEJ RODZINY 300 ZŁ

4. ZAPOMOGA LOSOWA MINIMUM 300 ZŁ

5. ODPRAWA EMERYTALNO-RENTOWA 500 ZŁ

Bon na 200 zł

Kliknij i zobacz regulamin